top of page

Union | Milan design week 2019

Event Management

Category :

2019

       Year :

Installation Design:
Tsuyoshi Tane[ATTA:Atelier Tsuyoshi Tane Architects]

Technical/Sound Direction:
Yutaka Endo[LUFTZUG]

Graphic:
Takuma Hayashi[HTDO]

Coordination:
Rieko Ito[IXI]

Event/Construction Management:
Rieko Ito[IXI]

Display support:
Kazuhiro Shioike[Waki Process]

Photo:
Atelier Tsuyoshi Tane Architects
______________
Venue: Torneria
(Via Tortona 32, Milan)

bottom of page